Đi Tìm Món Lạc Rang Húng Lìu "Bà Vân"

Trên con phố Bà Triệu chỉ vài trăm mét thôi nhưng có tớ hàng chục cửa hàng lạc rang mang thương hiệu Bà Vân. Những tầm biển đầu có hình ảnh bà Vân và đều ghi đây là địa chỉ duy nhất  khiến ngay cả chính tôi và những người đi đường khó có thể biết được đâu mới chính xác là cửa hàng nhà Bà Vân thật.

Lạc rang húng lìu cụ Vân

Xem thêm: Đi Tìm Món Lạc Rang Húng Lìu "Bà Vân"