Báo giá rượu làng Vọc

Rượu làng vọc

Rượu vàng Vọc là một đặc sản của người dân Bình Lục - Hà Nam, Rượu được nấu bằng gạo đặc sản ủ với men ta gồm 36 vị thuốc Bắc nấu với gạo nếp, mà còn nhờ thiên nhiên ưu đãi cho nguồn nước đặc thù kết hợp với kỹ thuật nấu cổ truyền tạo nên bản sắc riêng

Xem thêm: Báo giá rượu làng Vọc