1
Bạn cần chúng tôi tư vấn gì không ạ?

Đường phèn Quảng Ngãi

Đường phèn Quảng Ngãi - 5.0 out of 5 based on 1 vote

Bạn đánh giá: 5 / 5

Ngôi sao có hiệu lựcNgôi sao có hiệu lựcNgôi sao có hiệu lựcNgôi sao có hiệu lựcNgôi sao có hiệu lực

Đường phèn Quảng Ngãi

Đường phèn Quảng Ngãi là đường tinh được kết tinh vào sợi chỉ dạng long lanh như thủy tinh. Đường phèn được làm từ đường mía hoặc đường trắng tinh luyên nhà máy kết hợp với nước củ cải đường, lúa miếng ngọt… Cách kết hợp và tỉ lệ tùy thuộc vào kinh nghiệm của nghệ nhân nấu đường. 50k/hũ 500gram

Xem thêm: Đường phèn Quảng Ngãi